Officieel
Switch Language
Menu

Formulieren

Hier vindt u alle formulieren die u kunt gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 :

•u bent kiezer en u wilt bij volmacht stemmen of u bevindt zich in een situatie waardoor u onmogelijk aan de verkiezingen kunt deelnemen,
•u bent geen Belg maar u wilt aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen,
•u bent voorzitter of bijzitter van een stembureau,
•u bent kandidaat.

Telkens als er nieuwe formulieren beschikbaar worden, zult u ze hier kunnen downloaden.

Documenten

03/07/2018 - 13:01
Formulier inschrijvingburgers niet Europees
Description

Model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bijlage

03/07/2018 - 10:55
Formulier inschrijving Europese burgers
Description

Model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bijlage 1

01/31/2018 - 14:36
Erkenningsformulier gemeente - burger buiten EU
Description

Model van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag erkent die de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie ingediend heeft bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

02/02/2018 - 12:38
Formulaire agrément commune- Etrangers UE
Description

Modèle de décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins agrée la demande que doit introduire le citoyen non belge de l'Union européenne. Annexe 2

02/02/2018 - 12:50
Formulier weigering erkening- Niet EU
Description

Model van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag te erkennen die de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie ingediend heeft bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

02/20/2018 - 13:10
Formulier F2 betreffende de terugbetaling van reiskosten
Description

Betreffende de terugbetaling voor reiskosten van sommige kiezers

03/23/2018 - 12:37
Formulier A1 bericht van de voorzitter van het hoofdbureau aan de kiezers en de kandidaten
Description

Dit bericht is bestemd om de kiezers van de gemeente op de hoogte te brengen van de datum en de plaats waar de voordrachten van de kandidaten zullen ingediend worden.

03/23/2018 - 14:31
Formulier A2 bericht tot oproeping van de kiezers
Description

Bericht tot oproeping van de kiezers

03/28/2018 - 12:32
Formulier P1 Volmacht om te stemmen
Description

Indien u zich de dag van de stemming niet persoonlijk kan aanbieden op het stembureau, moet u een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te stemmen bij volmacht (uw gemachtigde).

03/28/2018 - 12:34
Formulier P2 Volmacht voor privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland
Description

U bent kiezer en u kan zich niet naar het stembureau begeven op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen omdat u om privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland.