Kiezer
Switch Language
Menu

Belgen

In België is de stemming geheim.

In België is de stemming geheim.

Ze is ook verplicht voor elke Belgische burger die aan de kiesvoorwaarden voldoet :

  1. Belg zijn, uiterlijk op 1 augustus 2018. De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd verworven, doet niet terzake. Indien een kiezer de Belgische nationaliteit verliest tussen 1 augustus en 14 oktober 2018, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst ;
  2. Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018 ;
  3. Op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien een kiezer verdwijnt uit het bevolkingsregister van een Belgische gemeente tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst ;
  4. Zich op 14 oktober 2018 niet in een van de gevallen van uitsluiting of opschorting van het stemrecht bevinden.

Welke formaliteiten moeten vervuld worden?
Belgen hoeven vooraf geen enkele stap te ondernemen. Indien u als Belg aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u automatisch een oproepingsbrief.

Is stemmen verplicht?
Iedere Belgische burger die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, is stemplichtig. Door dit recht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. Indien u werkelijk verhinderd bent om persoonlijk te gaan stemmen, kan u uw stem uit laten brengen door een vertrouwenspersoon. Dat is het zogenaamde stemmen bij volmacht.

GEVALLEN VAN UITSLUITING OF SCHORSING VAN DE KIESRECHTEN

Zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling zijn definitief uitgesloten van het kiesrecht en mogen niet worden toegelaten tot de stemming (art. 6 Kieswetboek).

Zijn in de uitoefening van hun kiesrecht geschorst en mogen tot de stemming niet worden toegelaten zolang die onbekwaamheid duurt (art. 7 Kieswetboek) :

•    de gerechtelijk onbekwaamverklaarden, de personen onder statuut van verlengde minderjarigheid of geïnterneerden ;
•    zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling ;
•    zij die ter beschikking van de Regering zijn gesteld onder de vorm van een internering.

 

Documenten

03/28/2018 - 12:32
Formulier P1 Volmacht om te stemmen
Description

Indien u zich de dag van de stemming niet persoonlijk kan aanbieden op het stembureau, moet u een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te stemmen bij volmacht (uw gemachtigde).

03/28/2018 - 12:34
Formulier P2 Volmacht voor privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland
Description

U bent kiezer en u kan zich niet naar het stembureau begeven op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen omdat u om privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland.

FAQ’s

Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier. Zou ik daar gebruik kunnen van maken? Wat moet ik daarvoor doen?

Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier. Zou ik daar gebruik kunnen van maken? Wat moet ik daarvoor doen?

Ik ben geen Belg en ik ben al ingeschreven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Moet ik me opnieuw inschrijven op de kiezerslijst indien ik verhuisd ben naar een andere gemeente?

Neen. Ook als u verhuist naar een andere gemeente en officieel van adres verandert, blijf u ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen in uw nieuwe gemeente.
Uw inschrijving op de kiezerslijst wordt doorgegeven aan uw nieuwe gemeente.

 

Ik ontving geen oproepingsbrief (of ik ben hem verloren).  Wat moet ik doen?

 

De administratie kan tot en met 29 september 2018 de oproepingsbrieven opsturen.
Indien u na deze datum nog steeds geen oproepingsbrief heeft ontvangen, kan u deze afhalen bij uw gemeentebestuur tot op de middag van de dag van de verkiezingen.

Indien u de oproepingbrief bent kwijtgeraakt en u kent het nummer van uw stembureau, kunt u op de verkiezingsdag rechtstreeks naar de voorzitter van het stembureau gaan met uw identiteitskaart en kunt u stemmen of naar uw  gemeente gaan en vragen om een duplicaat.

Links