Profile Description

 

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.

Le calendrier electoral

De verkiezingskalender

Profile
28
Dec
Laatste dag van inzage van het verslag over de verkiezingsuitgaven
Uiterste datum waarop de kiezers ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg inzage kunnen nemen van het verslag bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 juli 1994. Na deze datum, verzending van de verslagen en de opmerkingen van de kandidaten en van de op de kiezerslijst ingeschreven kiezers naar de Controlecollege (ordonnantie van 29/04/2004, artikel 11).

Vroeger

De verkiezingskalender

Profile
30
Jul
Brochure: toegankelijkheid van de verkiezingen voor personen met een handicap

Hoewel het Brussels Gewest zich terdege bewust is van de moeilijkheden die personen met een handicap kunnen ondervinden om zich naar het stembureau te begeven of er hun stem uit te brengen, wil het hen toch informeren over deze daad van burgerschap en hen erop wijzen hoe belangrijk het is dat ze hun stem uitbrengen, via een brochure.

Deze brochure, die BPB samen met het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles (CAWaB) opgesteld heeft, bestaat uit twee delen. Het eerste deel bespreekt de praktische aspecten van de verkiezingen voor PBM’s. In het tweede deel wordt in verstaanbare taal uitleg gegeven over de gemeenteraadsverkiezingen en over de begeleiding in het stemhokje.

Papieren exemplaren van de brochure kunnen verkregen worden door een e-mail te sturen naar verkiezingen2018@gob.brussels.

31
Jul
Laatste dag voor inschrijving van de niet-Belgen

Uiterste datum voor de inschrijving op de kiezerslijst voor onderdanen van andere EU-lidstaten en van niet-EU-lidstaten (BGKWB, artikel 1bis en 1ter).

01
Aug
Start van de periode voor indiening van bezwaren betreffende de kiezerslijst
Datum vanaf welke elke kiezer bezwaar kan indienen met betrekking tot de kiezerslijst bij het college van burgemeester en schepenen tot de twaalfde dag vóór die van de verkiezing (BGKWB, artikel 3bis, §1 en §2).
27
Aug
Persbericht: 17,5% niet-Belgen zullen stemmen op 14 oktober

Brussel, 21 augustus 2018

Op 14 oktober 2018 kunnen de Belgische en niet-Belgische burgers gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
De niet-Belgen konden zich tot en met 31 juli inschrijven op de kiezerslijst.
Volgens cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken hebben zich in totaal 49.406 niet-Belgen ingeschreven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat 17,3% van de potentiële buitenlandse bevolking, en 7,78% van de Brusselse kiezers vertegenwoordigt.
37.232  van 222.242 Europeanen werden ingeschreven, ofwel 16,75% van de Europeanen. Wat betreft de niet-Europeanen zijn 12.174  van de  63.171 personen ingeschreven op de kiezerslijst, ofwel 19,27%.

Ter informatie: bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 waren 26.150 van de 192.672 Europeanen als kiezer ingeschreven, ofwel  13,57%. Wat betreft de niet-Europeanen waren 8.022 van de 51.839 personen ingeschreven, ofwel 15,47%.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verheugt zich over de stijging van het aantal buitenlandse burgers die zich hebben ingeschreven om te stemmen.
Eind juni werd een informatiebrief  verzonden naar alle niet- Belgische potentiële kiezers, hetgeen een belangrijk effect heeft gehad op hun inschrijving.
Het Gewest heeft eveneens het werk van verenigingen, die actief zijn in het domein, ondersteund teneinde de buitenlandse burgers te informeren over hun inschrijving en om ze te sensibiliseren rond de impact van de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt de statistieken betreffende de kiezer op de website van de IBZ raadplegen: http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%… (2018)
En voor 2012: http://elections.fgov.be/index.php?id=1649&tx_ttnews%5Btt_news%5D=955&c…

18
Sep
Persbericht: 146 Neergelegde lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel

Zaterdag 15 en zondag 16 september werden de akten van voordracht en bewilliging van kandidaten neergelegd in de handen van de voorzitters van de hoofdbureaus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op 17 september na 16.00 uur sluiten de hoofdbureaus de kandidatenlijsten voorlopig af. De hoofdbureaus van de 19 gemeenten hebben tot 20 september de tijd om de neergelegde lijsten na te kijken. Indien er geen hoger beroep is ingesteld, is de afsluiting van de kandidatenlijsten definitief op 20 september.

In het geval van een verklaring van beroep door een kandidaat, die onverkiesbaar werd verklaard door het hoofdbureau, wordt het arrest van het Hof van Beroep op 24 september aan het hoofdbureau meegedeeld en is de afsluiting van de kandidatenlijsten op die datum definitief.

U vindt het aantal lijsten, dat per gemeente is ingediend, in het bijgevoegde document. Zoals hierboven uitgelegd, is dit een voorlopig aantal en kan dit nog verminderen indien sommige lijsten worden afgewezen.

De namen van de per gemeente ingediende lijsten zullen op  21 september ’s morgens worden meegedeeld, alsook de eventuele verklaringen van beroep.

 • Anderlecht: 11
 • Ouderghem: 8
 • Sint-Agatha-Berchem: 6
 • Brussel: 14
 • Etterbeek: 6
 • Evere: 8
 • Vorst: 8
 • Ganshoren: 6
 • Elsene: 7
 • Jette: 8
 • Koekelberg: 6
 • Sint-Jans-Molenbeek: 9
 • Sint-Gillis: 8
 • Sint-Josse-Ten-Node: 7
 • Schaarbeek: 7
 • Ukkel: 8
 • Watermaal-Bosvoorde: 8
 • Sint-Lambrechts-Woluwe: 6
 • Sint-Pieters-Woluwe : 5

Le nom des listes déposées par commune sera communiqué le 21 septembre au matin, et, les éventuelles déclarations d’appel seront également communiqués.

02
Oct
Laatste dag voor inzage in de kiezerslijsten
Uiterste datum waarop elke kiezer de kiezerslijst moet kunnen raadplegen bij de gemeentesecretarie tijdens de diensturen (BGKWB, artikel 3, § 3).
02
Oct
Laatste dag voor de indiening van een bezwaar tegen de kiezerslijst
Uiterste datum waarop elke kiezer bij het college van burgemeester en schepenen bezwaar kan indienen in verband met de kiezerslijst (BGKWB, artikel 3bis, §§ 1 en 2).
13
Oct
Laatste dag voor de indiening van de aanvraag bij de burgemeester van zijn woonplaats teneinde de onmogelijkheid vast te stellen om te gaan stemmen in geval van verblijf in het buitenland (stemmen bij volmacht)
Uiterste datum waarop de kiezer, die zich wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, een aanvraag kan indienen bij de burgemeester van zijn woonplaats teneinde deze onmogelijkheid vast te stellen met het oog op het verlenen van een volmacht (BGKWB, artikel 42bis, §1, 7°).
14
Oct
Dag van de verkiezingen
Dag van de verkiezing: de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden heeft van rechtswege plaats om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober (BGKWB, artikel 7, §1).
14
Oct
Openingsuren
De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 16 uur. Kiezers die zich in het stemlokaal bevinden vóór het sluitingsuur van de stembureaus, worden nog tot de stemming toegelaten (BGKWB, artikel 36, eerste en tweede lid, en ordonnantie van 12/07/2012, artikel 13).