Home
Switch Language
Menu

Informatie website resultaten

Deze website omvat drie delen:

-    Telling: stand van de telling voor elke gemeente, in procent en aantal getelde bureaus
-    Resultaten: per gemeente vindt u de resultaten per lijst in procent en in aantal zetels. Door rechts van een lijst te klikken op "Kandidaten" krijgt u de resultaten voor alle kandidaten van die lijst.
-    Statistieken op de leeftijd en geslacht van de verkozenen kandidaten per gemeente en per lijst.

Telling

Deze pagina geeft de stand van de telling per gemeente weer. Deze pagina omvat vier kolommen:
-    De eerste kolom vermeldt de naam van de gemeente.
-    De tweede kolom geeft het tijdstip aan waarop de resultaten laatst bijgewerkt werden, tot op een minuut nauwkeurig.
-    De derde kolom vermeldt het percentage getelde bureaus in de gemeente. Als er 0% vermeld staat, betekent dit dat er nog geen resultaten bekend zijn voor de gemeente.
-    De vierde kolom geeft het aantal getelde bureaus weer, met daarnaast het totaal aantal bureaus voor de gemeente.

Ook een voortgangslijn onder elke gemeentenaam geeft de stand van de telling aan. Als er geen lijn wordt weergegeven, betekent dit dat er nog geen bureaus geteld zijn in de gemeente. Als de lijn daarentegen volledig is, zijn alle bureaus van de gemeente geteld. Door te klikken op de naam van een gemeente gaat u naar de resultaten voor die gemeente.

Om de pagina te vernieuwen, klikt u op het omcirkelde pijltje midden rechts op het scherm.

Als u het wenst kan u deze pagina afdrukken, door te klikken op de afdrukknop (bovenaan rechts).

 

Resultaten

De resultaten die op deze website getoond worden, komen uit een centrale databank waarin alle kiesresultaten opgeslagen worden.

Deze databank voert ook alle nodige berekeningen uit zoals het berekenen van het percentage en de zetelverdeling.

De resultaten worden continu in de databank ingegeven. Zodra er veranderingen zijn, worden de pagina’s op deze webstek vernieuwd om zo snel mogelijk deze nieuwe resultaten te tonen. Hiermee zit je op de eerste lijn om de verkiezingsuitslag te kennen.

Op deze pagina kan u een gemeente selecteren. Onder de naam van de gemeente ziet u het aantal en het percentage getelde bureaus, evenals het tijdstip van de laatste bijwerking. De gegevens worden weergegeven in vijf kolommen:

-    De eerste kolom vermeldt het nummer en de naam van de lijst.
-     De tweede kolom geeft de resultaten weer van de lijst in 2012. Als de lijst niet bestond in 2012, staat er 0 vermeld in deze kolom.
-    De derde kolom geeft het percentage stemmen voor de lijst, in verhouding tot het totaal aantal stemmen voor de gemeente. Het cijfer onder het percentage stemt overeen met het aantal stemmen dat de lijst behaalde.
-    De vierde kolom geeft aan hoeveel zetels de lijst heeft behaald.
-    Door te klikken op het woord "Kandidaten", krijgt u de resultaten per kandidaat voor een lijst van de betrokken gemeente. Om de informatie daarover te lezen, gaat u naar volgende paragraaf: "Resultaten per kandidaat binnen een lijst".

 

Statistieken van de gemeente

Deze statistieken geven een globaal overzicht voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2012 en 2018.

-    Ingeschreven kiezers: aantal personen ingeschreven op de kiezerslijst. Belgen worden automatisch ingeschreven; niet-Belgen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op de kiezerslijst.
-    Ingediende stembiljetten: aantal stembiljetten dat in de urne werd gedeponeerd. Dit omvat de biljetten met lijststem, de biljetten met voorkeurstemmen en de blanco biljetten.
-    Blanco: aantal blanco stembiljetten, m.a.w. waarbij de kiezer "blanco stem" heeft geselecteerd op de stemcomputer en dus geen politieke keuze heeft gemaakt. Deze stembiljetten worden niet meegeteld voor de berekening van de resultaten.
-    Lijststemmen of voorkeurstemmen: aantal stembiljetten waarop een voorkeur werd aangegeven. De kiezer heeft dus een lijst aangevinkt en ofwel bovenaan de lijst gestemd, ofwel zowel bovenaan de lijst als op een of meer kandidaten, ofwel op een of meer kandidaten zonder het vakje bovenaan de lijst aan te vinken.

De groene pijltjes wijzen op een stijging in vergelijking met de resultaten van 2012, in tegenstelling tot de rode pijltjes, die een daling weergeven.

Een voortgangslijn onder elke lijst geeft bovendien het aantal stemmen voor de betrokken lijst weer. Hoe langer deze lijn is, hoe meer kiezers op de lijst gestemd hebben.

Om de pagina te vernieuwen, klikt u op het omcirkelde pijltje midden rechts op het scherm.

Als u het wenst kan u deze pagina afdrukken, door te klikken op de afdrukknop (bovenaan rechts).

 

Resultaten per kandidaat binnen een lijst

Op deze pagina vindt u de resultaten voor elke kandidaat van de lijst, in procent en in aantal stemmen.

-    De eerste kolom vermeldt het nummer van de kandidaat binnen de lijst, gevolgd door zijn naam en voornaam.
-    De tweede kolom geeft het percentage stemmen dat de kandidaat behaalde binnen de lijst. Als er 3% vermeld staat, betekent dit dat de kandidaat 3% van het totale aantal voorkeurstemmen van de lijst heeft behaald. Het aantal stemmen staat vermeld onder het percentage.

Om de pagina te vernieuwen, klikt u op het omcirkelde pijltje midden rechts op het scherm.

Als u het wenst kan u deze pagina afdrukken, door te klikken op de afdrukknop (bovenaan rechts).

 

Statistieken

Deze pagina geeft toegang tot de statistieken betreffende het geslacht en de leeftijd per lijst of per gemeente, enkel van de verkozen kandidaten.

Pariteit per lijst
In dit deel worden het nummer van de lijst, evenals de naam van deze lijst weergegeven. Vervolgens wordt het percentage verkozen mannen op de lijst, het aantal mannen, en de gemiddelde leeftijd van de mannen op de lijst weergegeven. Tevens wordt dezelfde informatie betreffende de verkozen vrouwen meegedeeld. Tenslotte geven de twee laatste kolommen het aantal verkozen kandidaten op de lijst en de gemiddelde leeftijd aan.

Pariteit per gemeente
Voor elke gemeente kan u het aantal en de percentages verkozen mannen alsook hun gemiddelde leeftijd vinden.  Deze statistieken zijn eveneens beschikbaar voor de verkozen vrouwen en voor alle verkozen kandidaten.