Profile Description

 

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus.

FAQ’s

Profile (field_select_profile)

Ik heb nog geen oproepingsbrief ontvangen om te gaan stemmen. Moet ik me daar zorgen over maken? Zo ja, vanaf wanneer?

In principe moeten alle oproepingsbrieven en de daarbij gevoegde verklarende brochure uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen opgestuurd worden aan elke kiezer. De kiezer die geen oproepingsbrief heeft ontvangen, kan deze afhalen bij het gemeentebestuur tot op de middag van de dag van de verkiezingen.

Op de dag van de verkiezingen ben ik met verlof aan de Belgische kust.  Ik had reeds een appartement gehuurd. Ben ik verplicht te gaan stemmen of volstaat een attest van de verhuurder van het appartement?
 

Als u op de dag van de verkiezingen in België op vakantie bent, dient u, gelet op de stemplicht, toch te gaan stemmen.  Hiervoor wordt geen vrijstelling toegestaan.


Ik ben niet gaan stemmen omdat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland zat, en ik heb ook niemand volmacht gegeven.  Wat moet ik nu doen?


Indien u niet persoonlijk bent gaan stemmen en geen volmacht hebt kunnen verlenen, schrijft u best zo vlug mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en legt u uit om welke reden u niet kon gaan stemmen. Bij dit schrijven dienen de bewijsstukken waarover u beschikt gevoegd te worden.

Ik ben onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie en ben gedomicilieerd in Brussel. Ik heb me ingeschreven teneinde te kunnen stemmen voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen.  Moet ik me opnieuw inschrijven of is mijn vorige inschrijving nog geldig?

De erkenning van de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betreffende persoon aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen, in welke Belgische gemeente hij ook verblijft. Eens men de erkenning om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft verkregen, dient men geen nieuwe aanvraag in te dienen om deel te kunnen nemen aan latere gemeenteraadsverkiezingen.  Men is in dit geval trouwens verplicht te gaan stemmen.

Waar moet ik, als niet-Belg, het inschrijvingsformulier om me in te schrijven op de kiezerslijst indienen? Moet ik het persoonlijk afgeven of mag ik het ook opsturen?

Het inschrijvingsformulier moet ingediend worden bij de bevolkingsdienst van uw gemeente. U kan het per post opsturen en de gemeente stuurt u dan vervolgens een ontvangstbewijs en een attest waarin staat of u al dan niet werd ingeschreven op de kiezerslijst. U kan het ook persoonlijk afgeven en de gemeente geeft dan onmiddellijk een ontvangstbewijs. De gemeente zal u nadien een attest sturen waarin staat of u al dan niet werd ingeschreven op de kiezerslijst. Tenslotte kan u het ook opsturen per email indien het elektronisch ondertekend is met uw identiteitskaart. De gemeente zal u nadien een attest sturen waarin staat of u al dan niet werd ingeschreven op de kiezerslijst.
U kan een kopij van uw identiteitskaart toevoegen om het werk van de gemeente te vergemakkelijken, maar dit is niet verplicht.

Ik ben niet Belg. Kan ik mij ook laten uitschrijven als kiezer?

Ja. U moet dan schriftelijk verklaren bij de gemeente van uw verblijfplaats dat u afziet van uw hoedanigheid als kiezer.

U kunt zich vóór 31 juli 2018 of na 15 oktober 2018 uitschrijven. U kunt zich tijdens de drie maanden voorafgaand een verkiezing niet uitschrijven.

Ik ben gehandicapt en heb hulp nodig bij het stemmen. Mag ik aan iemand vragen mij daarbij te helpen in het stemhokje?

 

Een kiezer die wegens een handicap niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven om te stemmen, mag zich, met toestemming van de voorzitter, door een persoon naar keuze laten begeleiden of bijstaan.

Is het waar dat een blanco stem de meerderheid ten goede komt?
 

Neen. Dat is een totaal ongegrond gerucht. Wanneer na de verkiezingen de zetels worden verdeeld tussen de politieke partijen, houdt men bij de berekening enkel rekening met bruikbare stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld en komen niemand ten goede. Het is dan ook verkeerd te denken dat deze de meerderheid ten goede komen. Door blanco te stemmen toont u dat geen enkele partij of kandidaat uw voorkeur wegdraagt. Hoewel een dergelijke stem bij de berekening niet wordt meegeteld, hebt u door blanco te stemmen wel voldaan aan uw wettelijke plicht om te stemmen.

Mijn twee vrienden zijn kandidaat op verschillende lijsten. Is het waar dat ik niet voor hen allebei kan stemmen?

 
Het is niet toegelaten op verschillende lijsten te stemmen. In het geval van elektronisch stemmen is dit trouwens niet mogelijk daar er eerst een keuze moet gemaakt worden tussen de verschillende lijsten, alvorens u een lijststem of één of meerdere naamstemmen kan uitbrengen op diezelfde lijst.

Het is enkele maanden geleden dat ik mijn naturalisatie heb aangevraagd. Ik ben niet zeker van het resultaat. In ieder geval wil ik gaan stemmen. Moet ik me inschrijven of moet ik wachten?

Indien de naturalisatieprocedure niet tijdig afgerond is, word u niet beschouwd als kiezer. In dit geval is het dus aangewezen een aanvraagformulier tot inschrijving op de kiezerslijst in te dienen ten laatste op 31 juli 2018.

Als ik een lijststem uitbreng op een lijst van bijvoorbeeld 20 kandidaten, krijgt elke kandidaat dan een stem of niet? 

Door een lijststem uit te brengen (door bovenaan de lijst op de naam van de lijst te stemmen), geeft u uw goedkeuring aan de volgorde van de lijst van die partij.  De kandidaten zelf krijgen geen stem.

Hoe wordt de burgemeester aangeduid?

De burgemeester wordt benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De voordrachtakte van de burgemeester vereist een dubbele meerderheid van de handtekeningen: hij moet gesteund worden door minstens de meerderheid van de verkozenen voor de gemeenteraad en minstens een meerderheid van de verkozenen van de lijst waarop hij is opgekomen.

Waar kan ik de broncode van de verkiezingssoftware downloaden?

De broncodes worden bekendgemaakt op de website van zodra ze goedgekeurd zijn.

Kan ik van mijn zoon, die voor mij bij volmacht gaat stemmen, eisen dat hij me een attest voorlegt dat aantoont dat hij gestemd heeft zoals ik het hem gevraagd heb?

Neen, eens u hem een volmacht hebt gegeven, kan hij vrij zijn stem uitbrengen en is zijn stem geheim

Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier. Zou ik daar gebruik kunnen van maken? Wat moet ik daarvoor doen?

Ik ben 18 jaar en ik heb nog nooit gestemd. Ik heb wel gehoord over een inschrijvingsformulier. Zou ik daar gebruik kunnen van maken? Wat moet ik daarvoor doen?